Fergene i Troms

For deg som reiser ofte med fergene i Troms kan vi tilby to ulike ordninger til særlig gunstig pris. Hvert kjøretøy må ha et særskilt Tromskort påført førerens eller bedriftens navn. Kortet kan ikke benyttes av andre.

BEDRIFTSAVTALE: er for bedrifter som ønsker at egne kjøretøy skal kunne etterskuddsvis faktureres for fergereiser.

PERIODEBILLETT: er for deg som reiser ofte med ferge, enten i jobb eller privat, og som har et kjøretøy inntil 6,00 meter. Periodebilletten gir kjøretøyet ubegrenset antall fergereiser i 30 dager.